27 Måneder

Viggo 14 måneder.

Viggo 16 måneder.

Viggo 16 måneder.

Viggo og hans søster Katrine 8 måneder.

Viggo 8 måneder.

Viggo 5 måneder gammel.

Viggo 4 ½ måned gammel.

Viggo sammen med sin søster Katrine. 4 måneder gamle.